Occidens hjälper dig…!

Occidens hjälper till med administration, IT-lösningar, ekonomi, strategi, marknadsföring, lönehantering, kontrakt, hemsida, bygga appar, uppdateringar av…

Gotländska it- säkerhetsprodukter – SecureTotal

SecureTotal tillhandahåller produkter och tjänster inom teknologi för IT och informationssäkerhet. De tillhandahåller även konsultationer inom…

Arriba Byggnads AB

Namnet Arriba är hämtat från det spanska uttrycket för upp/uppåt. Arriba startade år 1962 och under…

Gotlands Whisky – Gotch!

Gotland Whisky Aktiebolag bildades 2004 för att ta fram Gotlands första whisky. I Roma Sockerbruks gamla…

Destination Gotland

Destination Gotland är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland. På uppdrag av svenska staten bedriver…

Gotlandshem

Sedan 1957 har GotlandsHem varit gotlänningarnas bostadsföretag. GotlandsHem är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Region Gotland.…

Gotlänsdsk IT-drift!

Koneo AB, i Visby, hjälper sina kunder att nå sina uppsatta mål genom att ge dem…

GotlandsMusiken och kulturskolan ger dansföreställningen Nötknäpparen

På söndagen den 16 januari kan man få uppleva dansföreställningen Nötknäpparen i Sävehusets aula. Föreställningen ges…

Vätgas i den gotländska färjetrafiken!

Rederi AB Gotland deltar genom dotterbolaget Gotland Tech Development i ett nytt forskningsprojekt som leds av…

Rederi AB Gotland förvärvar fastigheter på Gotland

Rederi AB Gotland har genom sitt helägda dotterbolag GotlandsResor AB ingått köpekontrakt för ett markområde i…